posterrr: (posterrr)
posterrr ([personal profile] posterrr) wrote2017-04-11 09:18 am

Плоскирів імені Богдана Хмельницького. Деталі.

Цікаво, а чи багато людей їздили до Хмельницького в туристичних цілях? Є підозра, що таких сміливців насправді зовсім мало. Але я вирішив не дослухатись до громадської думки та вибрався то сусіднього обласного центру на пошуки пам'яток. І жодного разу про це не пошкодував!

Звісно ж, колишньому Плоскирову/Проскурову в архітектурному плані далеко до сусіднього Кам'янця, але на день неспішної прогулянки цікавинок вистачає. Щоправда сьогодні детальної розповіді про місто не чекайте. Будуть лише деякі міські замальовки, а саме — деталі, які чимось мене зачепили.


В якості заголовної картинки поставлю фото пам'ятника "Віра, Надія, Любов", що знаходиться в самісінькому центрі міста. Далі місця зйомки будуть менш впізнаваними ;)


1.

Піксельний місток в парку. Довелось добряче попрацювати, щоб відтерти його від написів :)

2.

"Золотиє купола, душу маю радують..."

3.

До речі, тут таки часто поєднується скло сучасних торгових центрів та церковні бані :)

4.

Будинок домовласника Деревоїда.

5.

Старовинні двері заквітчані сецесійним дерев'яним візерунком.

6.


7.

Така пишна краса прикрашала один з перших кінотеатрів міста — ілюзіон "Модерн".

8.

Мурали наочно показують, що Хмельницький — культурне місто!

9.

На стіні під самісіньким дахом причаївся маленький дракон :)

10.

Ліпнина на будинку домовласника Левітина.

11.


12.

Іще трохи декору на історичних будівлях.

13.

Місто, в якому є паб, не може бути поганим :)

14.


15.


16.

Декілька замальовок із пішохідної вулиці.

17.

Стриманий цегляний декор будинку на Кам'янській.

18.

Цій кованій решітці вже більше ста років!

19.

Навіть гілля повторює архітектурні вигини будинків :)

20.

Цар звірів вартує вхід до будинку.

21.

Трохи вище над попереднім левом є ще парочка його родичів.

22.


23.


24.

Часом на стінах трапляються химерні риби :)

25.

Цгляна кладка епохи модерну.

26.

На багатьох будинках траплялись зірки. Схоже, що свого часу таке оздоблення було тут дуже модним.

27.

Настінна версія Маджонга :)

28.

Шлагбаум на кодовому замку я бачу вперше!

29.


30.


31.

Іще трохи оздоблення старовинних (та не дуже) будинків.

32.


33.


34.


35.


36.

Сучасна архітектура також радує декором.

37.

Колесо фортуни на вершечку будинка.

38.


39.

Нетипові барельєфи на типовому дитсадку сталінської архітектури.

40.

Рослинність потроху засвоює нові території.

41.

Вікна-цитринки :)

42.

Фарба хамелеон гарно виглядає не лише на машинах :)

43.


44.

Я, Побєда і Берлін Проскурів.

45.

Що ж, на цьому все. Можливо колись будуть інші дописи про Хмельницький, але обіцяти не буду :)


Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.