posterrr: (posterrr)
[personal profile] posterrr
Не встигли ми ще оговтатись від полярного сяйва, що на днях радувало собою ледь не половину земної кулі включно із Україною, як небо подарувало нам нове світлове дійство - затемнення сонця!


І хоча синоптики лякали нас суцільною хмарністю, та на наше щастя гідрометеоцентр вкотре дав неточний прогноз, і крізь "вікна" у хмарах можна було спостерігати за проходженням місяця перед сонячним диском.


1.

Беру на озброєння скельце від зварницької маски та спостерігаю крізь нього за "надкусаним" сонцем. І не лише спостерігаю, а й пробую фотографувати той процес.

2.

Найефектніші знімки виходять коли сонце ховається у напівпрозорій хмаринці. В цей момент можна знімати навіть без жодних скелець чи інших затемнювачів об'єктива.

3.

Хоча сонце в хмарах при погляді крізь маску зварювальника також виглядає напрочуд цікаво і навіть містично - неначе в оточенні полярного сяйва :)

4.

Іще один хмарний кадр...


5.

І наостанок - смайлик із різних фаз сьогоднішнього затемнення.
Гарного усім настрою! Частіше дивіться у небо! :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9 10 1112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 08:43 am
Powered by Dreamwidth Studios